Inžiniering

_

INŽINIERING

Inžiniering – STAVEBNÉ KONANIE k rodinným domom, bytovým domom, inžinierskym sieťam

Naše služby obsahujú:

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
  • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby
  • povolenie k odstráneniu stavby
  • vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • zabezpečíme vypracovanie projektu, osadenia domu, projekty potrebných prípojok, energetický certifikát potrebný ku kolaudácii stavby – všetko čo vyžaduje zákon
  • vysporiadanie vlastníckych vzťahov
  • v rámci inžinieringu jednáme a zastupujeme klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve

V prípade záujmu, dostanete kompletné služby, ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia

Inžiniering - STAVEBNÉ KONANIE k rodinným domom
_

Napíšte nám

Kontaktujte nás. S inžinieringom máme viac ako 20 ročné skúsenosti. Zabezpečíme plynulý proces medzi všetkými dotknutými stranami.

Andrea Valkarová

Managing Partner